בדיקת כתובת אייפי

הסבר כתובת אייפי :

כתובת IP, היא מספר המשמש לזיהוי מחשבים ברשתות תקשורת שבהן משתמשים בפרוטוקול התקשורת IP, למשל רשת האינטרנט. הכתובת היא שדה מספרי באורך קבוע, המשמש ככתובת של ציוד רשת מגוון. לכל מכשיר ברשת משוייכת כתובת IP ייחודית, וכך ניתן לשלוח אליו מידע או לקבל ממנו מידע. כתובות IP מחלקות את הרשת בצורה היררכית, ולכן מכונות "כתובת לוגית".
כתובת האייפי שלך היא:

3.89.204.127

Valid XHTML 1.0 Transitional

Valid XHTML 1.0 Transitional

111